Financiële gegevens en jaarverslagen i.v.m. de ANBI status:

 

Het RSIN nummer: 8106.74.282

 

Doel van de stichting: Het bevorderen van sociale- en culturele activiteiten voor de brede lagen

van de bevolking in Peize. En voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Het in stand houden van de huidige culturele kalender, het stimuleren van de Drentse taal,

en het verder ontwikkelen en stimuleren van culturele activiteiten in de breedste zin in het

dorp Peize. Er wordt nadrukkelijk samengewerkt met de Muziekcoöperatie Peize, Vereniging

voor Volksvermaken Peize, Peize in beweging en stichting Mariahoeve.

 

Bezoldigingsbeleid: alle medewerkers en vrijwilligers zijn onbezoldigd en verlenen hun diensten om niet.