26 februari 2017

BMF, het koor

Het Byzantijns Mannenkoor Friesland (BMF) is opgericht in 2004 en telt 26 enthousiaste leden, allen afkomstig uit de drie noordelijke provincies.

Sinds 2007 staat dit koor onder leiding van Nana Tchikhinashvili. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit Russisch Orthodoxe kerkmuziek en volksmuziek uit Oost Europese landen. Voor een belangrijk deel is dit repertoire uniek door de keuze van de dirigente. Zij is oorspronkelijk afkomstig is uit Georgië en heeft haar cultuur meegenomen en aan het koor overgebracht. BMF is een a capellakoor omdat, volgens de Byzantijnse traditie, alleen de menselijke stem in staat is God te loven. Voor de volksliederen geldt dat natuurlijk niet, maar ook deze worden zonder instrumentale begeleiding uitgevoerd.

Onder leiding van Nana Tchikhinashvili is BMF uitgegroeid tot een koor van bijzondere klasse. Het koor wordt veel geprezen om de unieke klankkleur en beheerste zang.

 

Meer informatie: http://www.bmfdrachten.nl/

 

Dirigente Nana Tchikhinashvili

Nana Tchikhinashvili is geboren en getogen in Tbilisi (Georgië). Zij zong al vanaf haar zesde jaar in diverse professionele koren. Na haar middelbare schooltijd volgde zij het muziekcollege, in Georgië verplicht om toegelaten te worden tot het conservatorium. Daar koos zij koordirectie als hoofdvak, met daarnaast piano en zang. In 1989 werd Nana toegelaten tot het Staatsconservatorium in Tbilisi. Tijdens de studie koordirectie en zang werd zij als één van de jongste professionele concertzangeressen aangenomen in het Academisch Staatskoor en aangesteld als dirigent van ditzelfde koor. Tijdens haar werkzaamheden als zangeres en dirigente ontwikkelde Nana een eigen stijl van koordirectie. In 1994 studeerde zij af in beide richtingen. Sinds 1995 woont en werkt zij in Nederland.

 

Met haar bijzondere, eigen stijl van dirigeren, door koorleden ook wel als ‘zingen met je handen’ gekarakteriseerd, wil zij een klankkleur bereiken die de ziel van een muziekstuk bloot legt.

 

Nana is bovenal dirigente maar daarnaast ook zangeres (mezzo sopraan), componiste en docente’.

 

Entree Euro 10,00 (Incl. koffie/thee)

Kaarten verkrijgbaar aan de kerk vanaf 14.00 uur.

 

Bij de uitvoering van sommige nummers van BMF treedt zij op als soliste.

 

 

Meer informatie: . http://www.nanatchikhinashvili.nl/